4/02/2018

கவிப்புயலின் கஸல் 02

கவிதைகள்
கண்ணீரை பேனா
மையாக்கி ....
வலிகளை வரிகளாக்கி
பிரசவிக்கின்றன......!

நீ காலை ......
மாலை பூக்கும் ...
மலராக இருந்து விடு ...
இரட்டை இதயம் .........
படைத்தவளே...........!

உன்
பார்வைக்கு அஞ்சி ...
அருகில் வரும்போது ...
மறு தெருவுக்கு போகிறேன்...
உன் பார்வையால்......
கருகியவர்களின்.......
அறிவுரை கேட்டு.....!

@
கவிப்புயல் இனியவன்
கவிப்புயலின் கஸல் 02

கவிப்புயலின் கஸல்கள் 01

கவிப்புயலின் கஸல்கள்
----------------------------

சில நேரங்களில்....
கனவுகள் பலித்தால்....
வலியென்ன என்பதை....
உன் காதலில் 
கற்றுக்கொண்டேன்.....!

நீ.....
நினைவில் வரும்போது.....
தலைவலி தருகிறாய்....
கனவில் வரும் போது....
தலைவிதியாகிறாய்......!

நீ
போன ஜென்மத்தில்....
பட்டாம் பூசியாய்....
இருந்திருக்கிறாய்...........!

@
கவிப்புயல் இனியவன்
கவிப்புயலின் கஸல் 01


1/11/2018

இறுதிசுற்றாகிவிட்டது....!

வலையில் சிக்கிய
பூச்சி நான்.....
சிலந்தியாக வந்து....
விழுங்கிவிடு.....!

என் கவிதை .....
சிரமப்படுத்தினால்
மன்னித்துவிடு......!

உன்னை சுற்றி....
வந்தேன்........
முதல் சுற்றே....
இறுதிசுற்றாகிவிட்டது....!

@
கவிப்புயல் இனியவன்
கஸல் கவிதை